tuyensinh.cos2@gmail.com

 KP5, Phường Tân Hiệp, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

0964.827.624

Đăng ký xét tuyển trực tuyến

TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỐNG KÊ II

TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỐNG KÊ II

TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỐNG KÊ II

TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỐNG KÊ II

TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỐNG KÊ II
TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỐNG KÊ II

Chương trình đào tạo Trung cấp

NGÀNH THIẾT KẾ WEBSITE

NGÀNH THIẾT KẾ WEBSITE

14-04-2020 03:57:49 PM -
Ngành thiết kế website
NGÀNH LOGISTICS

NGÀNH LOGISTICS

14-04-2020 03:11:30 PM -
Ngành logistics trình độ trung cấp
NGÀNH QUẢN TRỊ MẠNG MÁY TÍNH

NGÀNH QUẢN TRỊ MẠNG MÁY TÍNH

18-02-2020 10:02:57 AM -
Chương trình đào tạo Ngành Quản trị mạng máy tính trình độ Trung cấp
NGÀNH THỐNG KÊ DOANH NGHIỆP

NGÀNH THỐNG KÊ DOANH NGHIỆP

18-02-2020 10:01:31 AM -
Chương trình đào tạo Ngành Thống kê doanh nghiệp Trình độ Trung cấp
NGÀNH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

NGÀNH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

18-02-2020 09:58:54 AM -
Chương trình đào tạo Ngành Kế toán doanh nghiệp trình độ Trung cấp

Hợp tác doanh nghiệp

Copyright © 2017 by TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỐNG KÊ II. All rights reserved. Design by NiNa Co.,Ltd
PHONE
SMS
MAP